Gender Fuck(er) – Graham Adey och Keren Rosenberg

Fotograf: Nelson Rodriguez-Smith

Gender Fuck(er) är ett samarbete mellan kreatörerna Graham Adey (Storbritannien-Sverige) och Keren Rosenberg (Israel-Nederländerna), där de tillsammans vill lyfta fram könspolitiska diskussioner i det nutida samhället. Hur enkelt etiketter sätts på folk och hur vi är mer bekväma som människor när vi kan identifiera någons kulturella plats och roll. Vad händer om vi inte accepterar en given hierarki? Verket öppnar upp för diskussioner kring sociala, kulturella och känslomässiga aspekter av könsuttryck.

26 november kl. 19.00 i Dansstationens studio. Palladium, Södergatan 15, Malmö. 

Pris: 160 kr. /120 kr.

Till Biljettförmedling Läs mer hos arrangören

Taggar