Studiovisning med Viktor Fröjd

Fotograf: Press

Viktor Fröjd släpper in oss i sitt arbete med verket VAR DAG (arbetstitel), som han själv beskriver så här:
I processen med att ta fram VAR DAG så intresserar jag mig för det till synes enkla och dess bakomliggande dolda komplexitet. Saker vi ofta tar för givna, sociala sammanhang, system som fungerar utan ansträngning eller alla de uppgifter vi utför på en dag utan att behöva aktivt tänka på dem.

Om vi väljer att begränsa, lägga till, isolera, upprepa, sätta upp nya regler så kan vi kanske få syn på de bakomliggande egenskaperna. Situationer som i vanliga fall skulle avfärdas som något icke relevant, något som inte behöver synliggöras eller reflekteras över, kan då behöva ses på med andra ögon. Då vi förändrar något uppstår nya problem och nya lösningar och med andra förutsättningar kommer andra resultat och upptäckter att göras.

Utforskningen kommer att ske med kroppar som är tränade i streetdans och även om dekonstruktion av rörelser kommer vara en del av processen så är det inte ett dekonstruerande av genren i sig som är av intresse i detta projekt.

12 april kl. 17.30 i Dansstationens Studio. Palladium, Södergatan 15, Malmö

Längd: 1 timme

Pris: Fri entré

Kontaktuppgifter för biljettbokning eller info:
Anmäl dig till studiovisningen i mail till: info@dansstationen.nu

Taggar