Figuren – Maria Naidu

Malmö

Torsdag 9 Mars - Fredag 31 Mars

Figuren är ett mäktigt koreografiskt verk som synliggör unga människors förhållande till dagens skönhetsideal. Föreställningens innehåll är baserat på samtal mellan flickor i åldern 14-18 år. Det konstnärliga arbetet har helt utgått från deras perspektiv och tankar kring ämnet.

Figuren är ett berättande koreografiskt verk för tio kvinnliga scenkonstnärer i olika åldrar, där rörelse och text förstärker varandra i växelverkan.

Unga möter en samhällskontext som är väsenskild från vuxnas. Utsattheten i att vara ung och forma sin personlighet i samhällsbruset är att gå på en tunn tråd av social acceptans och status. Hur sätts ditt värde som människa och vilken betydelse har utseendet i värderingen?

 

Datum & tider

Datum Tid Ort Plats Länk
Torsdag 9 Mars 18:00 Malmö Bastionen Biljetter
Fredag 10 Mars 18:00 Malmö Bastionen Biljetter
Söndag 12 Mars 14:00 Malmö Bastionen Biljetter
Söndag 12 Mars 18:00 Malmö Bastionen Biljetter
Måndag 13 Mars 18:00 Malmö Bastionen Biljetter
Onsdag 15 Mars 14:00 Malmö Bastionen Biljetter
Torsdag 16 Mars 18:00 Malmö Bastionen Biljetter
Fredag 17 Mars 18:00 Malmö Bastionen Biljetter
Söndag 19 Mars 14:00 Malmö Bastionen Biljetter
Söndag 19 Mars 18:00 Malmö Bastionen Biljetter
Måndag 20 Mars 18:00 Malmö Bastionen Biljetter
Onsdag 22 Mars 14:00 Malmö Bastionen Biljetter
Torsdag 23 Mars 18:00 Malmö Bastionen Biljetter
Söndag 26 Mars 14:00 Malmö Bastionen Biljetter
Söndag 26 Mars 18:00 Malmö Bastionen Biljetter
Måndag 27 Mars 18:00 Malmö Bastionen Biljetter
Onsdag 29 Mars 14:00 Malmö Bastionen Biljetter
Torsdag 30 Mars 18:00 Malmö Bastionen Biljetter
Fredag 31 Mars 18:00 Malmö Bastionen Biljetter
Till Biljettförmedling Läs mer hos arrangören

Taggar