Deep Etude – Alma Söderberg

Malmö

Onsdag 27 Mars

 

Deep Etude är ett försök att beskriva i rörelse vad det är att lyssna till en rytm. Den inre omärkbara rörelsen som då uppstår omvandlas fysiskt i dans.

Vad är det man gör när man lyssnar på rytm? Är lyssnaren alltid en dansare/lyssnare, även om hon är en i publikens mörker? Är det möjligt att överbrygga klyftan mellan det som rör sig i rummet och det som rör sig inuti genom att lyssna?

Det som skiftar uppmärksamhet, orienterar sig i det djupa inre rum som är musik. Deep Etude är en djup studie av förkroppsligade polyrytmer, där flera rytmiska element spelas samtidigt. Det är ett dansstycke och ett musikstycke som både är separerbara och oskiljaktiga från varandra i betraktarens öron och ögon. Förgrunden och bakgrunden skiftar, den ena hugger sig in i den andra, dansen blir bakgrundsspåret i musiken, rörelsen gräver ut ljudet och tar det till ytan.

Datum & tider

Datum Tid Ort Plats Länk
Onsdag 27 Mars 18:00 Malmö Dansstationen Biljetter
Till Biljettförmedling Läs mer hos arrangören

Taggar