Us Us / Us Else / Else Us / Else Else – Tim Matiakis, Rachel Tess & Ulrich Ruchlinski

Malmö

Tisdag 19 November

Fotograf: Mathias Broe

Us Us / Us Else / Else Us / Else Else är en dansföreställning för två dansare och en musiker där kinestetisk empati skapar en sensorisk resa som sträcker sig från det sublima till det extatiska.

I en alltmer fragmenterad, kaotisk och polariserad värld utforskar Tim Matiakis, Rachel Tess och Ulrich Ruchlinski dans, koreografi och ljud som en plats för empatiska tillstånd.

Publiken guidas till empatiska tillstånd genom en fysisk puls och ljudets föränderlighet. Verket är i ständig förändring där känslan av jaget upplöses och artister och publik smälter samman på ett fantastiskt sätt.

Datum & tider

Datum Tid Ort Plats Länk
Tisdag 19 November 19:30 Malmö Dansstationen Biljetter
Till Biljettförmedling Läs mer hos arrangören

Taggar