The Listeners

Kalmar

Onsdag 1 Mars

Koreografen Alma Söderberg förenar dans, musik och röst på ett unikt sätt. Ett konstnärligt utforskande av uttrycken är grunden i hennes arbete som har beskrivits som ”ljud och rörelse i en rytmisk symbios med rötter i flamenco och tentakler mot svensk folkvisa”.

Rytm, röst och rörelse är tätt sammanflätade i Alma Söderbergs verk, ett konstnärligt utforskande av uttrycken och relationen mellan dem är grunden i hennes konstnärskap. Dansen är ett verktyg för att beskriva musiken och musiken ett verktyg för att beskriva dansen.

Hon står mitt i sin samtid och tillsammans med Cullberg tänjer hon gränserna för danskonsten. The Listeners är ett egensinnigt verk med stark publikkontakt, en kombination av dans, musik och rytm i sin finaste form där Cullbergs dansare också sjunger.

Samarbetet med Cullberg innebär ett kliv in i ett större sammanhang för Alma Söderberg. The Listeners är hennes första verk för stora scener och flera dansare.

Kontaktuppgifter för biljettbokning eller info:
Scenkonstkalmar.tf@riksteatern.se

Datum & tider

Datum Tid Ort Plats Länk
Onsdag 1 Mars 19:00 Kalmar Byteatern Kalmar Länsteater Biljetter
Till Biljettförmedling Läs mer hos arrangören