Om SeDans

SeDans är ett danskalendarium för den professionella dansen i Skåne, Region Jönköpings län och Kalmar Län.

SeDans skapades för att underlätta för den dansintresserade att hitta föreställningarna och få info om när, var och hur man kan se dans och köpa biljetter.

SeDans har skapats och drivs av danskonsulenten i Skåne i samarbete med externa redaktörer och informationen publiceras i samarbete med övriga dansaktörer i regionerna.

Urvalet görs utifrån att det som publiceras skall vara producerat och utfört av professionella dansaktörer och att arrangemanget är offentligt och tillgängligt för allmänheten.

Vi strävar efter att få in så mycket dans som möjligt i kalendariet, men om vi missat något väsentligt går det bra att tipsa oss  och för att komma med förslag till förbättringar, tag gärna kontakt via: kontakt@sedans.se

Vi förbehåller oss rätten att göra mindre ändringar i text och bilder som skickas in till oss för att dessa skall passa i våra mallar.

SeDans i Skåne möjliggörs och administreras av Riksteatern Skåne med medel från Region Skåne.

Vänligen SeDans!