Rörelse – Noah Hellwig & Musica Vitae

Turnerande föreställning

Lördag 23 November - Söndag 24 November

Fotograf: Press

Dansens och rörelsens betydelse för den musikaliska upplevelsen – ett utforskande med dansaren&koreografen Noah Hellwig, tillsammans med violinisten Malin Broman, konstnärlig ledare för Musica Vitae.

Tillsammans ger de exempel på hur såväl äldre musik som nutida musik kan användas för att illustrera dans och rörelse.

Dans och musik har genom historien varit intimt förknippade med varandra och mycket talar för att företeelsen att röra sig till musik kan vara lika gammal som människan själv.

Föreställningen inleds med nyskriven musik av Britta Byström, som redan i sin titel – A Walk By Heart – anspelar på aktivitet och fortsätter med musik av Malin Bång, som i sitt verk Shinai inspirerats av intensiteten och koncentrationen i kampsporterna kendo och aikido.

Att röra sig till musik var även centralt under barocken. Under föreställningen kommer musik komponerad av två av barockens tonsättare, François Couperin och Jean-Philipe Rameau, samt av Johann Sebastian Bach. Vi får också känna på tangons rytmer tillsammans med Ástor Piazzolla och uppleva minimalistiska tongångar av Steve Reich.

Visas i samarbete med Musik i Syd.

Pris: 200 / 160 / 120 kr.

Kontaktuppgifter för biljettbokning eller info:
Innan föreställningen i Landskrona börjar en introduktion kl. 15.30

Datum & tider

Datum Tid Ort Plats Länk
Lördag 23 November 18:00 Malmö Palladium, Dansstationen Biljetter
Söndag 24 November 16:00 Landskrona Landskrona Teater Biljetter
Läs mer hos arrangören