Moln

Lund

Torsdag 17 November

Cirkus/Clown

En musikaliskt präglad cirkusföreställning med utgångspunkt från Karin Boyes diktverk – tonsatta av Jonathan Johansson.

Ramberättelsen kretsar kring en samling individer som är utlämnade åt varandra i ett slags vakuum mellan barndom och tonår. Det är dystopiskt men livsbejakande och rör sig mellan det vardagliga och det storslagna.

Föreställningen är ett drömspel, som med lätt och poetisk hand, kastar sig mellan de bråddjup av existentiell svärta och de ljusa lätta moln, som bor i oss alla, speciellt i brytpunkten mellan barn och vuxen. Manuset av Stina Oscarson är ett formexperiment, där extrakt ur Karin Boyes dikter sammanfogas till ett sömlöst universum. Dessa texter har tonsatts av Jonathan Johansson och David Lindvall.

Kontaktuppgifter för biljettbokning eller info:
lund@riksteatern.se

Datum & tider

Datum Tid Ort Plats Länk
Torsdag 17 November 19:00 Lund Lunds Stadsteater Biljetter
Till Biljettförmedling Läs mer hos arrangören

Taggar