On Earth I’m Done: Islands – Cullberg och Jefta van Dinther

Kungsbacka

Lördag 19 November

Fotograf: Carl Thorborg

13 dansare från Cullberg i en föreställning om ett alternativt samhälle.

I On Earth I’m Done: Islands förflyttas publiken till en plats som slitits ut ur tid och rum. I skärningspunkten mellan skönhet och fara, måste tillvaron byggas upp från början och förstås på nytt. Grundläggande logiker och ett flöde av intelligenser återföds; liv som rör sig mellan mineraliska, växtliga, animaliska, mänskliga och maskinella former. I Islands föreställer vi oss en alternativ ordning, ett undantagstillstånd i karantän, långt ifrån världen som vi känner den. Här blir upprepning en överlevnadsstrategi och dansen ett vapen.

De varelser vi möter här tänker, agerar och talar med något som liknar mänskliga känslor, men deras inre liv är syntetiska. Deras sociala interaktion är hackad, deras fortplantning ett gränssnitt och omsorgen de visar planeten automatiserad.

Ålder: Från 12 år
Pris: 100-200 kr
Längd: 60 min

Datum & tider

Datum Tid Ort Plats Länk
Lördag 19 November 18:00 Kungsbacka Kungsbacka Teater Biljetter
Till Biljettförmedling Läs mer hos arrangören

Taggar