Selma – Linda Blomqvist

Malmö

Onsdag 21 Februari

…är en vänskap, en djup förbindelse

Selma är kärleken och gemenskapen mellan verket och upphovsmakaren; en relationsskildring som visar på hur vi är med och skapar varandra.

Linda Blomqvist förhåller sig till verket som hon förhåller sig till ett subjekt. Att investera i ett verk är för henne nära besläktat med att investera i en relation.

– Det går åt båda hållen, man måste åka med och vilja bli förändrad och upplyst av den andre. En stor del av skapandet handlar om att vårda och kultivera, att vara närvarande och lyssna och samtidigt vara tydlig med sina egna önskemål, behov och gränser. Hur kan man uppleva något som inte kognitivt kan förstås?

Under en tid har Linda nu umgåtts med, skrivit till och om, dansat med och för, känt och delat med Selma. Alla dessa sätt att bygga en relation och en samvaro har sedan utkristalliserats till en föreställning.

Datum & tider

Datum Tid Ort Plats Länk
Onsdag 21 Februari 19:30 Malmö Dansstationen Biljetter
Till Biljettförmedling Läs mer hos arrangören

Taggar