LOST ACTION – Julia Kraus

Malmö

Fredag 29 Mars - Söndag 31 Mars

”Lost Action” är ett allomslutande dansverk där Julia Kraus, tillsammans med dansarna Magali Camps och Louise Perming, Shida Shahabis musik och Thomas Zamolos ljus, utforskar hur imaginära utrymmen och logik utvecklas i mörker.

Ur ett kroppsligt, sensoriskt och somatiskt perspektiv och genom frågeställningen ”Hur kan vi agera från en inre plats?” föds den ena händelsen efter den andra i en associativ och omedelbar ström, i en form i konstant tillstånd av upplösning, försvinnande, vilseledanden eller kanske snarare påbörjanden.

Julia är intresserad av relationen mellan kroppen och språket, samt mellan det imaginära och det undermedvetna. Sedan 2022 är Julia även Feldenkrais-pedagog och undersöker för närvarande en praktik där hon integrerar verktyg från Feldenkrais och ett somatiskt lyssnande i sitt koreografiska arbete. Hon är intresserad av hur man genom rörelsa kan ge form åt de immateriella strukturer och bilder som vecklar ut sig i ett somatiskt arbete.

Datum & tider

Datum Tid Ort Plats Länk
Fredag 29 Mars 19:00 Malmö Bastionen Biljetter
Lördag 30 Mars 19:00 Malmö Bastionen Biljetter
Söndag 31 Mars 13:00 Malmö Bastionen Biljetter
Söndag 31 Mars 19:00 Malmö Bastionen Biljetter
Till Biljettförmedling Läs mer hos arrangören

Taggar